مقاله ها

نظرسنجی مشتریان گروه

” من گل فروشی کوچکی دارم و وقتی سیل وارد فروشگاه من شد رایانه و کلیه اسناد مهم من زیر آب رفتند. اگر از سرویس پشتیبان راه دور گروه مهندسی بازرگانی کندری استفاده نمی کردم همه ی اطلاعات مشتریان خود را از دست می دادم. “

حمید موحدی ( استان گیلان )

از نظرات مشتریان بیشتری مطلع شوید

نظرسنجی مشتریان گروه

” مطلقاً بی عیب، رایانه هایم را به هیچ کس دیگر نمی سپارم. قصد داشتم عمداً ویروس را دانلود کنم تا کیفیت کار آن ها را ببینم. موقعی که نیاز دارم حضور آن ها را دوست دارم. پس از گذشت ۲۰ سال از صنعت رایانه آن ها بهترین موردی بودند که مورد استفاده قرار داده ام “

رسول زاهدی  ( استان تهران )

از نظرات مشتریان بیشتری مطلع شوید

مشاوره راه کارهای فن آوری اطلاعات

در هر زمینه ای که فعالیت می کنید حتما به نوعی از دستاوردهای  فن آوری اطلاعات و حداقل رایانه استفاده می کنید (هم اکنون که مشغول خواندن این سطور هستید در حال استفاده از فن آوری اطلاعات هستید). با توجه به گستردگی این فن آوری و صنعت و کاربردهای مختلف آن در زمینه های مختلف نیاز به داشتن یک مشاور آگاه از مسایل روز برای اتخاذ تصمیم های صحیح و اصولی در مورد استفاده از کاربردهای مختلف در شرکت یا سازمان اهمیت زیادی پیدا می کند. با کارشناسان ارشد فن آوری اطلاعات در کنار شماییم.