خدمات قابل ارائه در این سرویس ها شامل رفع عیوب نرم افزاری، تهیه و نصب نرم افزار، تهیه و نصب آنتی ویروس و کلیه امور نرم افزاری می باشد. نصب ویندوز در حال حاضر شامل این سرویس ها نمی باشد.

فروش آنلاین محصولات امنیتی

۷۰,۰۰۰ ریال
۳۴۸,۰۰۰ ریال

مشاوره راه کارهای فن آوری اطلاعات و خدمات کامپیوتر

در هر زمینه ای که فعالیت می کنید حتما به نوعی از دستاوردهای  فن آوری اطلاعات و حداقل رایانه استفاده می کنید یا به خدمات کامپیوتر نیازمندید. هم اکنون که مشغول خواندن این سطور هستید در حال استفاده از این فن آوری هستید. با توجه به گستردگی این فن آوری و صنعت و کاربردهای مختلف آن در زمینه های مختلف نیاز به داشتن یک مشاور آگاه از مسایل روز برای اتخاذ تصمیم های صحیح و اصولی در مورد استفاده از کاربردهای مختلف و خدمات کامپیوتر در شرکت یا سازمان اهمیت زیادی پیدا می کند. با کارشناسان ارشد فن آوری اطلاعات در کنار شماییم.