نرم افزار هولتر فشار با قفل نرم افزاری Novacor HolterSoft Ultima With SoftLock

۵۳۰,۰۰۰ تومان

هولترهای فشار نواکور با نرم افزاری بنام «هولتر سافت آلتیما – HolterSoft Ultima» بهره برداری می شوند. نرم افزار هولتر سافت آلتیما با قفل نرم افزاری. برای هولتر های نواکور توسط پیمانکار آزاد از راه دور نصب می گردد. قفل نرم افزاری برنامه بعد از اتمام خرید و اعلام شماره سفارش به پیمانکار آزاد از طریق اتصال از راه دور نصب می گردد.

HolterSoft Ultima software
نرم افزار هولتر فشار با قفل نرم افزاری Novacor HolterSoft Ultima With SoftLock

۵۳۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
WhatsApp chat