یکبار خدمت نصب از راه دور نرم افزارهای پزشکی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نصب نرم افزار های پزشکی نیاز به تخصص ویژه و آشنایی کامل با آنها را دارد. مهندسی بازرگانی کندری تیم ویژه ای در خود دارد که نرم افزار های پزشکی را از راه دور نصب و راه اندازی می نماید. با خرید این محصول یک نصب برای شما انجام می شود.

نصب نرم افزار از راه دور
یکبار خدمت نصب از راه دور نرم افزارهای پزشکی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
WhatsApp chat