ذخیره تصویر از محدوده دلخواه صفحه مک بوک

take a selected portion screenshot of your screen

Press Shift-Command-4. …

Move the crosshair to where you want to start the screenshot, then drag to select an area. …

When you’ve selected the area you want, release your mouse or trackpad button. …

Find the screenshot as a .png file on your desktop.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید
WhatsApp chat