مشاوره راه کارهای فن آوری اطلاعات

در هر زمینه ای که فعالیت می کنید حتما به نوعی از دستاورد های  فن آوری اطلاعات و حداقل رایانه استفاده می کنید (هم اکنون که مشغول خواندن این سطور هستید در حال استفاده از فن آوری اطلاعات هستید). با توجه به گستردگی این فن آ وری و صنعت و کاربرد های مختلف آن در زمینه های مختلف نیاز به داشتن یک مشاور آگاه از مسایل روز برای اتخاذ تصمیم های صحیح و اصولی در مورد استفاده ازکاربردهای مختلف در شرکت یا سازمان اهمیت زیادی پیدا می کند. با کارشناسان ارشد فن آوری اطلاعات در کنار شماییم.

نظرسنجی مشتریان گروه

” من گل فروشی کوچکی دارم و وقتی سیل وارد فروشگاه من شد رایانه و کلیه اسنادمهم من زیر آب رفتند. اگر از سرویس پشتیبان راه دور گروه مهندسی بازرگانی استفاده نمی کردم همه ی اطلاعات مشتریان خود را از دست می دادم. “

حمید موحدی ( استان گیلان )

از نظرات مشتریان بیشتری مطلع شوید

نظرسنجی مشتریان گروه

” مطلقاً بی عیب، رایانه هایم را به هیچ کس دیگر نمی سپارم. قصد داشتم عمداً ویروس را دانلود کنم تا کیفیت کار آن ها را ببینم. موقعی که نیاز دارم حضور آن ها را دوست دارم. پس از گذشت ۲۰ سال از صنعت رایانه آن ها بهترین موردی بودند که مورد استفاده قرار داده ام “

رسول زاهدی  ( استان تهران )

از نظرات مشتریان بیشتری مطلع شوید